От рафинирана мед / Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 mm (без подложката).

  • - - - 7410110010 80: Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със: - широчина 610 mm или повече, но ненадвишаваща 620 mm и - диаметър 690 mm или повече, но ненадвишаващ 710 mm, за използване в производството на литиевойонни акумулаторни батерии
  • - - - 7410110030 80: Фолио и тънки ленти от рафинирана мед, с електролитно покритие
  • - - - 7410110090 80: Други