Реактивни багрила и препарати на базата на тези багрила.

Nederlands 4

  • - - - 3204160030 80: Препарати на базата на багрило реактивоспособно черно 5 (CAS RN 17095-24-8), с тегловно съдържание най-малко 60 %, но не повече от 75 %, и включващи една или повече от следните позиции: - Багрило реактивоспособно жълто 201 (CAS RN 27624-67-5), - динатриева сол на 4-амино-3-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафталенсулфоновата киселина (CAS RN 250688-43-8), или - натриева сол на 3,5-диамино-4-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-2-[[2-сулфо-4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азобензоената киселина (CAS RN 906532-68-1)
  • - - - 3204160090 80: Други