Други / Други двигатели / ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ.

Deutsch 39

  • - - - 8412390010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8412390090 80: Други