Неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) (Евратом).

Deutsch 5

  • - - 8401300020 80: Необлъчени хексагонални горивни елементи (патрони), предназначени за употреба в ядрените реактори
  • - - 8401300080 80: Други