Други / Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси.

Čeština 1 Deutsch 13 English 13 Français 2 Magyar 1

  • - - 2846901000 80 (4/0) : Съединения на лантана, празеодима, неодима или самария
  • - - 2846902000 80 (10/0) : Съединения на европия, гадолиния, тербия, диспрозия, холмия, ербия, тулия, итербия, лутеция или итрия
  • - - 2846903000 80: Съединения на скандия
  • - - 2846909000 80: Съединения на смеси от метали