Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци, ножици за рязане на метал, тръборезачки и болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни ръчни инструменти.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8203100000 80: Пили, рашпили и подобни инструменти
  • - 8203200000 80 (0/1) : Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти
  • - 8203300000 80: Ножици за метал и подобни инструменти
  • - 8203400000 80: Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни инструменти