Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана.

Nederlands 1

  • - - 8716109200 80: C тегло непревишаващо 1 600 kg
  • - - 8716109800 80: C тегло превишаващо 1 600 kg