Други / Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук.

Deutsch 6 English 1 Français 2 Polski 1 Română 1

  • - - - 4010390010 80: Безконечен трансмисионен ремък от вулканизиран каучук с трапецовидно напречно сечение (V-образен ремък), с надлъжни V-образни ребра от вътрешната страна, за използване в производството на стоки по глава 87
  • - - - 4010390090 80: Други