Съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни.

Deutsch 15 English 2 Français 9 Nederlands 27

  • - - - 1902201020 80: съдържащи ориз
  • - - - 1902201090 80: Други