Сладководни риби / Други / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

  • - - - - - 0304992111 10: От пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae); от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), атлантическа сьомга (Salmo salar) и дунавска пъстърва (Hucho hucho)
  • - - - - - - 0304992111 80: От пъстърви (Oncorhynchus mykiss)
  • - - - - - - 0304992112 80: От пъстърви от видовете Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae
  • - - - - - - 0304992113 80: От атлантическа сьомга (Salmo salar)
  • - - - - - - 0304992115 80: От тихоокеанска сьомга (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus) и дунавска пъстърва (Hucho hucho)
  • - - - - - 0304992120 80: От пъстърви (Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
  • - - - - - 0304992190 80: Други