Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

Deutsch 6

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0302110000 10: Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302110000 80 (3/0) : Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0302130000 80: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)
 • - - 0302140000 80 (2/0) : Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - 0302190000 80: Други
 • - 0302210000 10: Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302210000 80 (3/0) : Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
 • - - 0302220000 80: Писия от вида Pleuronectes platessa
 • - - 0302230000 80: Морски език (Solea spp.)
 • - - 0302240000 80: Калкани (Psetta maxima)
 • - - 0302290000 80 (2/0) : Други
 • - 0302310000 10: Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302310000 80 (2/0) : Бял тон (Thunnus alalunga)
 • - - 0302320000 80 (2/0) : Тон с жълти перки - албакор (Thunnus albacares)
 • - - 0302330000 80 (2/0) : Скокливи риби или риби с набразден корем
 • - - 0302340000 80 (2/0) : Тон от вида Thunnus obesus
 • - - 0302350000 80 (6/0) : Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
 • - - 0302360000 80 (2/0) : Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii
 • - - 0302390000 80 (2/0) : Други
 • - 0302410000 10: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), бонито (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302410000 80 (2/0) : Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0302420000 80: Аншоа (Engraulis spp.)
 • - - 0302430000 80 (3/0) : Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
 • - - 0302440000 80 (2/0) : Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 • - - 0302450000 80 (3/0) : Сафриди (Trachurus spp.)
 • - - 0302460000 80: Кобия (Rachycentron canadum)
 • - - 0302470000 80: Риба меч (Xiphias gladius)
 • - - 0302490000 80 (4/0) : Други
 • - 0302510000 10: Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302510000 80 (2/0) : Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus)
 • - - 0302520000 80 (2/0) : Треска (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - 0302530000 80: Американска треска (Pollachius virens)
 • - - 0302540000 80 (5/0) : Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - 0302550000 80: Минтай (Theragra chalcogramma)
 • - - 0302560000 80 (2/0) : Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
 • - - 0302590000 80 (5/0) : Други
 • - 0302710000 10: Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302710000 80: Тилапия (Oreochromis spp.)
 • - - 0302720000 80: Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0302730000 80: Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
 • - - 0302740000 80: Змиорки (Anguilla spp.)
 • - - 0302790000 80: Други
 • - 0302810000 10: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99
 • - - 0302810000 80 (4/0) : Акули
 • - - 0302820000 80: Скатови (Rajidae)
 • - - 0302830000 80: Кликач (Dissostichus spp.)
 • - - 0302840000 80 (2/0) : Лаврак (Dicentrarchus spp.)
 • - - 0302850000 80 (3/0) : Спарови (Sparidae)
 • - - 0302890000 80 (12/0) : Други
 • - 0302910000 10: Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други годни за консумация карантии от риби
 • - - 0302910000 80 (7/0) : Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко
 • - - 0302920000 80 (3/0) : Перки от акула
 • - - 0302990000 80 (17/0) : Други