Други / Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби.

Français 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - 1604191000 80 (2/0) : Пъстървови, различни от сьомгите
 • - - - 1604193100 10: Риби от рода Euthynnus, различни от скокливите риби [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
 • - - - - 1604193100 80: Филета, наречени "карета"
 • - - - - 1604193900 80: Други
 • - - - 1604195000 80: Риби от вида Orcynopsis unicolor
 • - - - 1604199100 10: Други
 • - - - - 1604199100 80 (2/0) : Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително изпържени в олио, замразени
 • - - - - 1604199200 10: Други
 • - - - - - 1604199200 80: Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus
 • - - - - - 1604199300 80 (2/0) : Американска треска (Pollachius virens)
 • - - - - - 1604199400 80: Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - - - - 1604199500 80: Минтай (Тhеragra chalcogramma) и сребриста сайда от вида Pollachius pollachius
 • - - - - - 1604199700 80 (4/0) : Други