Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6208110000 10: Комбинезони и фусти
 • - - 6208110000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6208190000 80: От други текстилни материали
 • - 6208210000 10: Нощници и пижами
 • - - 6208210000 80: От памук
 • - - 6208220000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6208290000 80: От други текстилни материали
 • - 6208910000 10: Други
 • - - 6208910000 80 (6/0) : От памук
 • - - 6208920000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6208990000 80 (2/0) : От други текстилни материали