Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор.

Deutsch 2

  • - - - 5801220010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5801220090 80: Други