Обезкостени / Меса от животни от рода на едрия рогат добитък.

Deutsch 3 Nederlands 1

  • - - - 0210209010 80: Разфасовки от бут от животни от рода на едрия рогат добитък, чиято възраст е най-малко 18 месеца, без видима междумускулна мазнина (3 до 7 %) и стойност рН на пресното месо между 5,4 и 6,0; осолени, подправени, пресовани, сушени на свеж сух въздух и с наличие на благородна плесен от микроскопични гъбички; теглото на крайния продукт е между 41 % и 53 % от суровия материал преди осоляването
  • - - - 0210209091 10: Други
  • - - - - 0210209091 80: от бизон
  • - - - - 0210209099 80: Други