Калмари и рогачи от видоветеOmmastrephes spp., различни от Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp..

  • - - - - 0307495010 80: Пушени, дори топло пушени, необработени по друг начин
  • - - - - 0307495090 80: Други

Замразени калмари от вида Todarodes Pacificus,…

Замразени калмари от вида Todarodes Pacificus, без кожа, пипала, глави и вътрешности (туби), с 20% водна глазура и регулатори на киселинността Е330 и Е331.

Продукта е представен в опаковки от 1 килограм.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура.

Обяснителни бележки към хармонизираната система за описание и кодиране на стоките за Глава 3.

Номер на:
BGBG/2012/000045.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2018-04-19.

Национални ключови думи: ЗАМРАЗЕН ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАЛМАР