Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta.

  • - - 0709601000 80: Сладки пиперки
  • - - 0709609100 10: Други
  • - - - 0709609100 80: От рода Capsicum, предназначени за производство на капсаицин или на багрила от олеорезини от растения от род Capsicum
  • - - - 0709609500 80: Предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди
  • - - - 0709609900 80 (2/0) : Други