Обезкостени / Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0204230011 10: От домашни овце
  • - - - - 0204230011 80: От агнета
  • - - - - 0204230019 80: Други
  • - - - 0204230091 10: Други
  • - - - - 0204230091 80: От агнета
  • - - - - 0204230099 80: Други