Смляни или пулверизирани / Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани.

Čeština 1 Deutsch 3 Nederlands 3 Polski 1

  • - - - 0904220011 10: Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)
  • - - - - 0904220011 80: Capsicum annuum
  • - - - - 0904220019 80: Други
  • - - - 0904220090 80: Други