Рози, присадени или неприсадени.

  • - - 0602400010 80: Отрязани
  • - - 0602400090 80: Други