На роли с широчина, непревишаваща 20 сm.

Deutsch 2 English 1 Français 1

  • - - 3919101200 10: Ленти, промазани с естествен или синтетичен, невулканизиран каучук
  • - - - 3919101200 80: От поли(винилхлорид) или от полиетилен
  • - - - 3919101500 80: От полипропилен
  • - - - 3919101900 80 (3/0) : Други
  • - - 3919108000 80 (19/0) : Други