За сачмени, ролкови или иглени лагери.

  • - - - - 8483303210 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483303220 80: Цилиндрична лагерна кутия от вид, използван за турбокомпресори: - от прецизно отлят сив чугун, съответстващ на стандарт DIN EN 1561, - с маслени камери, - без лагери, - с диаметър по-голям или равен на 50 mm, но не по-голям от 250 mm, - с височина по-голяма или равна на 40 mm, но не по-голяма от 150 mm, - дори с водни камери и съединители
  • - - - - 8483303290 80: Други