РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ.

 • 2601000000 80 (4/0) : Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни пирити (пиритни пепели)
 • 2602000000 80: Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт
 • 2603000000 80: Медни руди и техните концентрати
 • 2604000000 80: Никелови руди и техните концентрати
 • 2605000000 80: Кобалтови руди и техните концентрати
 • 2606000000 80: Алуминиеви руди и техните концентрати
 • 2607000000 80: Оловни руди и техните концентрати
 • 2608000000 80: Цинкови руди и техните концентрати
 • 2609000000 80: Калаени руди и техните концентрати
 • 2610000000 80: Хромови руди и техните концентрати
 • 2611000000 80: Волфрамови руди и техните концентрати
 • 2612000000 80 (2/0) : Уранови или ториеви руди и техните концентрати
 • 2613000000 80 (2/0) : Молибденови руди и техните концентрати
 • 2614000000 80: Титанови руди и техните концентрати
 • 2615000000 80 (2/0) : Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати
 • 2616000000 80 (2/0) : Руди на благородните метали и техните концентрати
 • 2617000000 80 (2/0) : Други руди и техните концентрати
 • 2618000000 80: Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана
 • 2619000000 80 (2/0) : Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от производството на чугун, желязо или стомана
 • 2620000000 80 (12/0) : Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни съединения
 • 2621000000 80 (2/0) : Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци