Други / Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други плоски форми, дори на роли.

Čeština 17 Deutsch 36 English 5 Español 10 Français 15 Italiano 1 Nederlands 6 Polski 4 Română 2 Svenska 7

 • - - - 3919908010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 3919908019 10: Други
 • - - - - 3919908019 80: Прозрачен самозалепващ филм от поли(eтилен терефталат): - без замърсявания и дефекти, - с покритие от едната страна от акрилно, залепващо при натиск лепящо вещество и защитен слой, а от другата страна с антистатичен слой от органично съединение - холин на йонна основа, - със или без годен за печатане прахозащитен слой от модифицирано органично съединение с дълга верига и алкилни групи, - с обща дебелина (без защитния слой) 54 μm или повече, но не повече от 64 μm, и - с широчина, превишаваща 1 295 mm, но непревишаваща 1 305 mm
 • - - - - 3919908020 80: Полиестерно фолио: - с едностранно покритие от акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка, и - от другата страна със или без покритие от акрилно лепящо вещество, залепващо се при натиск, или с акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка
 • - - - - 3919908023 80: Фолио, съставено от 1 до 3 ламинирани слоя от поли(етилентерефталат) и съполимер на терефталова киселина, себацинова киселина и етиленгликол, покрито от едната страна с устойчиво на изстриване акрилно покритие, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило, водоразтворимо покритие от метилцелулоза и предпазен лист от поли(етилентерефталат)
 • - - - - 3919908024 80: Отразяващ ламиниран лист: - състоящ се от слой от епоксиден акрилат, с равномерна щампована шарка от едната страна - с покритие от двете страни от един или повече слоеве от пластмаса и - покрит от едната страна с лепящ слой и отделящ се лист
 • - - - - 3919908026 80: Фолио от етиленвинилацетат: - с дебелина 100 µm или повече, - с едностранно покритие от акрилно, залепващо при натиск или под въздействие на ултравиолетови лъчи вещество, и полиестерен или полипропиленов слой
 • - - - - 3919908027 80: Поли(етилен терефталатово) фолио, с адхезионна способност не по-голяма от 0,147 N/25 mm и електростатично разреждане не повече от 500 V
 • - - - - 3919908028 80: Фолио от поли(винил хлорид) или полиетилен или друг полиолефин: - с дебелина 65 µm или повече, - с едностранно покритие от акрилно, лепящо под въздействие на ултравиолетово лъчение вещество, и с полиестерна подложка
 • - - - - 3919908029 80: Полиестерно фолио, с покритие от двете страни от акрилно и/или каучуково (чувствително на натиск) лепило, навито на ролки със ширина по-голяма или равна на 45,7 cm, но не повече от 132 cm(доставяно с отделяща се подложка)
 • - - - - 3919908030 80: Отразяващ лист: - от поликарбонатен или акрилен полимерен филм,  с равномерна щампована шарка от едната страна - с един или повече слоеве пластмасово или метализирано покритие от едната или и от двете страни, и - дори покрит от едната страна със самозалепващ се слой и отделящ се лист
 • - - - - 3919908031 80: Отразяващо фолио, съставено от слой полиуретан, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, и вложени стъклени перлички от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист
 • - - - - 3919908033 80: Прозрачно самозалепващо се фолио от поли(етилен), без онечиствания или дефекти, покрито от едната страна с акрилов, залепващ се при натиск, адхезив, с дебелина 60 μm или повече, но не повече от 70 μm, и с широчина над 1 245 mm, но не повече от 1 255 mm
 • - - - - 3919908035 80: Светлоотразителен слоест лист на ролки, с широчина над 20 cm, с равномерна щампована структура, състоящ се от поливинилхлоридно фолио с едностранно покритие от: - слой от полиуретан, съдържащ стъклени микрогранули - слой от поли(етилен винил ацетат), - лепящ слой и - антиадхезионен (отлепващ се) лист
 • - - - - 3919908039 80: Лист от поли(винилхлорид), с дебелина по-малка от 1 mm, покрит с адхезив, в който са вложени стъклени перлички, с диаметър непревишаващ 100 μm
 • - - - - 3919908041 80: Залепващо фолио, състоящо се от основа от съполимер на етилен и винилацетат (EVA) с дебелина 70μm ли повече и акрилов лепящ слой с дебелина 5μm или повече, предназначен за шлифоване и/или нарязване на силициеви дискове
 • - - - - 3919908043 80: Черно фолио от поли(винилхлорид): •с гланц, измерен при геометрия с повече от 30 градуса съгласно изпитвателен метод ASTM D 2457, •със или без покритие от защитен филм от полиетилен терефталат от едната страна, а от другата със залепващ при натиск лепящ слой с улеи и с отделяща се подложка
 • - - - - 3919908045 80: Армирана лента от полиетиленова пяна, покрита и от двете страни с акрилно, микроканално, чувствително на натиск лепило, а от едната страна  със слой, вложен с дебелина по-голяма или равна на 0,38 mm, но не повече от 1,53 mm
 • - - - - 3919908049 80: Отразяващ ламиниран лист, състоящ се от фолио от поли(метилметакрилат), с постоянен релефен мотив  от едната страна, слой от полимер, съдържащ стъклени микроперлички, лепящ слой и отлепващ се лист
 • - - - - 3919908050 80: Самозалепващ отразяващ лист, дори под формата на отделни парчета, - дори съдържащ воден знак, - със или без слой от залепваща лента, покрита от едната страна с лепило; отразяващият лист се състои от: - слой от акрилов или винилов полимер, - слой от поли(метилметакрилат) или поликарбонат, съдържащ микропризми, - метализиран слой, - залепващ лист, и - отделящ се защитен лист - дори съдържащ допълнителен слой от полиестер
 • - - - - 3919908051 80: Биаксиално ориентирано фолио от поли(метилметакрилат) с дебелина 50μm или повече, но не повече от 90μm, покрито от едната страна със залепващ слой и отделящ се защитен лист
 • - - - - 3919908052 80: Бяла полиолефинова лента, състояща се последователно от: - лепящ слой на основата на синтетичен каучук с дебелина 8 µm или повече, но не повече от 17 µm, - полиолефинов слой с дебелина 28 µm или повече, но не повече от 40 µm, и - несиликонов отделящ се защитен лист с дебелина под 1 µm
 • - - - - 3919908053 80: Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия "peel adhesion" при ъгъл 90 º повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3330)
 • - - - - 3919908054 80: Филм от поли(винилхлорид), с едностранно покритие от - полимерен слой - залепващ се слой - отделящ се лист с едностранен релеф, съдържащ сплеснати сфери; дори и покрит от другата страна със залепващ се слой и с метализиран полимерен слой
 • - - - - 3919908063 80: Съвместно екструдирано трислойно фолио: - всеки слой съдържа смес от полипропилен и полиетилен, - съдържащо тегловно не повече от 3 % други полимери, - съдържащо или не титанов диоксид в средния слой, - с покритие от акрилно, залепващо се при натиск лепило и - с отделяща се подложка - с обща дебелина не повече от 110 µm
 • - - - - 3919908065 80: Самозалепващо се фолио с дебелина 40 μm или повече, но не повече от 400 μm, състоящо се от един или повече слоя от прозрачен, метализиран или оцветен поли(етилентерефталат), с покритие, устойчиво на надраскване, от едната страна и със залепващо се при натиск лепящо вещество и отделяща се подложка от другата страна
 • - - - - 3919908067 80: Самозалепващо пластмасово фолио, състоящо се от: - слой от поли(олефин) с дебелина над 95, но не повече от 110 микрона, - лепящ слой с дебелина над 5, но не повече от 15 микрона, - слой на основата на от епоксидна смола, с дебелина над 4, но не повече от 100 микрона, - подложка, състояща се от поли(етилентерефталат) с дебелина над 35, но не повече от 40 микрона
 • - - - - 3919908070 80: Самозалепващи се полиращи дискове от микропорест полиуретан, дори и с мека подложка
 • - - - - 3919908075 80: Фолио от полиетилен на рулони: - самозалепващи от едната страна, - с обща дебелина 0,025mm или повече, но не повече от 0,09mm, - с обща ширина 60mm или повече, но не повече от 1110mm, от вид, използван за предпазване на повърхностите на продукти от позиции 8521или 8528
 • - - - - 3919908080 80: Самозалепващо отразяващо покритие, състоящо се от няколко слоя, включващи: - съполимер от акрилна смола, - полиуретан, - метализиран слой, от едната страна с лазерен отпечатък за защита срещу фалшифициране, промяна или замяна на данни, или копиране, или официален знак за определена употреба, - стъклени микросфери, и - лепящ слой с отделяща се подложка от едната или от двете страни
 • - - - - 3919908081 80: Фолио с минимална дебелина 0,36 mm, състоящо се от: - релефен полиестерен слой, - съполимерен слой от капролактон циклохексилен изоцианат, - чувствително към налягане лепливо вещество, и покрито от една страна с отделяща се лента
 • - - - - 3919908082 80: Отразяващо фолио, съдържащо: - полиуретанов слой, - слой от стъклени микросфери, - метализиран с алуминий слой и - залепващ слой, покрит едностранно или двустранно с отделяща се подложка - дори слой от поливинилхлорид, - слой, дори съдържащ знаци за сигурност срещу фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати, или официален идентификационен знак за предвидена употреба
 • - - - - 3919908083 80: Отразяващи или разсейващи листове, на роли, - за защита срещу ултравиолетово или инфрачервено топлинно излъчване, за поставяне върху стъкла или - за равномерно пропускане и разпределение на светлина, предназначени за течнокристални модули (LCD модули)
 • - - - - 3919908099 80 (0/3) : Други