Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 2 000 kg, но непревишаващо 15 000 kg.

  • - - 8802300010 80: За гражданската авиация
  • - - 8802300090 80: Други