Производни, съдържащи само нитро- или само с нитрозогрупи.

  • - - 2904200010 80: Нитрометан (CAS RN 75-52-5)
  • - - 2904200020 80: Нитроетан (CAS RN 79-24-3)
  • - - 2904200030 80: 1-Нитропропан (CAS RN 108-03-2)
  • - - 2904200040 80: 2-Нитропропан (CAS RN 79-46-9)
  • - - 2904200090 80: Други