Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна.

Deutsch 2 English 3

  • - - 5111301000 80: С тегло, непревишаващо 300 g/m$2
  • - - 5111308000 80: С тегло, превишаващо 300 g/m$2