Сапуни под други форми / Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти.

Français 1

  • - - 3401201000 80: На пластинки, на люспи, на гранули или на прах
  • - - 3401209000 80 (0/4) : Други