Сафриди (Trachurus spp.) / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303551000 80: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)
  • - - - 0303553000 80: Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)
  • - - - 0303559000 80 (2/0) : Други