Тютюни, "светли въздушно сушени".

Čeština 1 Nederlands 1

  • - - - 2401103510 80: Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Бърлей, включително подтиповете на Бърлей
  • - - - 2401103520 80: Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Мериленд
  • - - - 2401103591 10: Други
  • - - - - 2401103591 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 Евро за 100 kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от № 2402 10 00
  • - - - - 2401103599 80: Други