Други / Със светоизлъчващи диоди (LED).

Електронен панел за визуална индикация на…

Електронен панел за визуална индикация на промяната в силата на звука. Състои се от панел от 8 реда с по 9 или повече светоизлъчващи диоди (LED) свързани посредством кабел към кутия с джобен размер, в която се намира микрофона, улавящ звуковите сигнали.

Апаратът се захранва от 4 батерии формат ААА и е снабден с бутон за включване/изключване. Според силата и честотата на звука светят на различно ниво всяка една от колонките с диоди.

Начална дата на валидност:
.