Други мазнини от свине / Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503.

  • - - 1501201000 80: Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - 1501209000 80: Други