Снабдени с части за свързване / Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване.

  • - - - 8544421000 80: От видовете, използвани за телекомуникация
  • - - - 8544429000 80 (8/0) : Други