Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина.

  • - - 1205101000 80: За посев
  • - - 1205109000 80: Други