Антенни филтри и сепаратори / Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули.

Deutsch 1 Polski 2

  • - - - 8529108010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8529108020 80: Филтърна група, съставена от 2 керамични филтъра и 1 керамичен резонатор за честота 10,7 MHz (± 30 kHz), в общ корпус
  • - - - 8529108050 80: Керамичен филтър за централна честота 450 kHz (± 1,5 kHz) или 455 kHz (± 1,5 kHz), с ширирочина на честотната лента непревишаваща 30 kHz при 6 dB и непревишаваща 70 kHz при 40 dB, в корпус
  • - - - 8529108060 80: Филтри, с изключение на филтрите с повърхностни акустични вълни, за централна честота 485 MHz или по-висока, но непревишаваща 1 990 MHz, имащи внесено затихване непревишаващо 3,5 dB, в корпус
  • - - - 8529108070 80: Керамични филтри - с приложим честотен обхват 10 kHz или повече, но не повече от 100 MHz - с корпус от керамични плочки, оборудвани с електроди от вида, използван в електромеханични преобразуватели или резонатори в аудиовизуално и комуникационно оборудване
  • - - - 8529108090 80: Други