Антенни филтри и сепаратори / Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули.

  • - - - 8529108010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8529108020 80: Филтърна група, съставена от 2|керамични филтъра и 1|керамичен резонатор за честота 10,7|MHz (± 30|kHz), в общ корпус
  • - - - 8529108050 80: Керамичен филтър за централна честота 450|kHz (± 1,5|kHz) или 455|kHz (± 1,5|kHz), с ширирочина на честотната лента непревишаваща 30|kHz при 6|dB и непревишаваща 70|kHz при 40|dB, в корпус
  • - - - 8529108060 80: Филтри, с изключение на филтрите с повърхностни акустични вълни, за централна честота 485|MHz или по-висока, но непревишаваща 1|990|MHz, имащи внесено затихване непревишаващо 3,5|dB, в корпус
  • - - - 8529108070 80: Керамични филтри -|с приложим честотен обхват 10|kHz или повече, но не повече от 100|MHz -|с корпус от керамични плочки, оборудвани с електроди от вида, използван в електромеханични преобразуватели или резонатори в аудиовизуално и|комуникационно|оборудване
  • - - - 8529108090 80: Други