Други / Никелово-кадмиеви / Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма.

  • - - - 8507308010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8507308090 80: Други