От оловен кристал / Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018.

  • - - - 7013331100 10: Ръчно изработени
  • - - - - 7013331100 80: Гравирани или по друг начин декорирани
  • - - - - 7013331900 80: Други
  • - - - 7013339100 10: Механично изработени
  • - - - - 7013339100 80: Гравирани или по друг начин декорирани
  • - - - - 7013339900 80: Други