Кайсии; Портокали / Други / Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние.

  • - - - 0812902511 10: Портокали
  • - - - - 0812902511 80: Фино смлени
  • - - - - 0812902519 80: Други
  • - - - 0812902590 80: Кайсии