Други / Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани.

Deutsch 1

  • - - - - - 7306304920 80: Тръби с външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm
  • - - - - - 7306304990 80: Други