Легиран силиций / Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката.

Deutsch 3 English 1 Español 1 Nederlands 3

  • - - 3818001011 10: Полупроводникови пластини от вида, използван във фотоволтаични модули или панели от кристален силиций, с дебелина на полупроводниковите пластини, непревишаваща 400 μm
  • - - - 3818001011 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
  • - - - 3818001019 80: Други
  • - - 3818001090 80: Други