От други синтетични влакна / Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси.

Deutsch 1 English 1 Français 1

  • - - - 5607509010 80: Kанапи, нестерилизирани, от поли(гликолова киселина) или от поли(гликолова киселина) и нейните съполимери с млечна киселина, плетени, със сърцевина, за производство на хирургически конци
  • - - - 5607509091 10: Друг
  • - - - - 5607509091 80: Канапи
  • - - - - 5607509099 80: Друг