СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ.

  • 5401000000 80 (2/0) : Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно
  • 5402000000 80 (27/0) : Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex
  • 5403000000 80 (10/0) : Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex
  • 5404000000 80 (5/0) : Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm
  • 5405000000 80: Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm
  • 5406000000 80: Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
  • 5407000000 80 (31/0) : Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405