От синтетични влакна / Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези от № 6001 или 6002.

Deutsch 5 Slovenščina 1

  • - - 6003301000 80: Дантели тип "Rachel"
  • - - 6003309000 80: Други