От синтетични или от изкуствени влакна.

  • - - 6101301000 80: Палта, пелерини и подобни артикули
  • - - 6101309000 80: Анораци, якета, блузони и подобни артикули