Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните.

  • - - 0406301000 80 (3/0) : При производството на които са вложени единствено сирената Emmental, Gruyere и Appenzell и евентуално като добавка сирене Glarus с билки (наречено "schabziger"), предназначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко или равно на 56 %
  • - - 0406303100 10: Други
  • - - - 0406303100 20: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество
  • - - - - 0406303100 80: Непревишаващо 48 %
  • - - - - 0406303900 80: Превишаващо 48 %
  • - - - 0406309000 80: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %