Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза.

  • - - 1702301000 80: Изоглюкоза
  • - - 1702305000 10: Други
  • - - - 1702305000 80 (2/0) : Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани
  • - - - 1702309000 80 (2/0) : Други