Редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си.