Скокливи риби или риби с набразден корем.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302331000 80: Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - 0302339000 80: Други