Скумрии / Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби.

  • - - - 1604151100 10: От видовете на обикновената скумрия Scomber scombrus и Scomber japonicus
  • - - - - 1604151100 80 (2/0) : Филета
  • - - - - 1604151900 80 (2/0) : Други
  • - - - 1604159000 80: От вида на австралийската скумрия Scomber australasicus