Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus).

  • - - - 0303541000 80 (2/0) : От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus)
  • - - - 0303549000 80: От вида на австралийската скумрия (Scomber australasicus)